List of Volunteers

Sl No

Name

 

Sl No

Name

1

Abhishek Sharma

 

26.

Antara Mitra

2

Amreen Makkar

 

27.

Bhavna Khiwani

3.

Anahita Magan

 

28.

Deepshikha Awasthi

4.

Anchal Kaushil

 

29.

Firdosh Khan

5.

Ankit Gupta

 

30.

Khushboo Mehra

6.

Ankita Khatri

 

31.

Kushal Kumar Nagar

7.

Mohit Saxena

 

32.

Nikhil Raparia

8.

Rituparna Roy

 

33.

Shalini Gupta

9.

Shrishti Bothra

 

34.

Sunipun Das

10.

Sushmita Prasad

 

35.

Ishu Jain

11.

Karishma Nanda

 

36.

Amarpreet Kaur Duggal

12.

Debleena Chatterjee

 

37.

Deepika Girdhar

13.

Krystal Linda Smith

 

38.

Vishal Nath Rai

14.

Mukta Rani

 

39.

Sayami Dev

15.

Sethulakshmi B.

 

40.

Shamita Mazumder

16.

Sneha Dev

 

41.

Alka Das

17.

Jolly Biswas

 

42.

Molly Biswas

18.

Abhinav Garg

 

43.

Parul

19.

Vandana

 

44.

Mohita Gupta

20.

Nikhil

 

45.

Subhradeep Saha

21

Ajit Abraham

 

46.

Sreejit

22.

Nishant Sharma

 

47.

Anuj Sachdeva

23.

Navin Sharma

 

48.

Taru Bhatia

24.

Archana Dutta

 

49.

Pooja Saha

25.

Pallabh Haldar

 

50.

Priyanka